KALENDER

KALENDER 2019

31 januari Bokslutskommuniké 2018
Månadsskiftet mars/april Årsredovisning 2018
25 april Delårsrapport januari - mars 2019
25 april Årsstämma 2019