BE Group logotype

Finansiella rapporter

BE Group publicerar årsredovisning för 2015

07 april 2016, 09:00

BE Groups årsredovisning för 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på koncernens webbplats, www.begroup.com.

Anders Martinsson, VD och koncernchef, konstaterar i sitt VD-ord att ”2015 blev ytterligare ett utmanande år för stålbranschen. Konsumtionen av stål var kvar på en nivå som branschen senast upplevde vid början av 2000-talet. De senaste årens utveckling, med minskad inhemsk konsumtion i Kina och ökad export till Europa, har utmanat de europeiska tillverkarna och branschen har fått uppleva ytterligare prispress.”

Om utvecklingen 2016 skriver Anders Martinsson: ”Vår bedömning är att vi under året kommer se en svag återhämtning på våra huvudmarknader men i det arbete som pågår utgår vi ifrån att vi inte kommer få någon hjälp från marknaden. Vi fokuserar därför på de faktorer som vi själva kan påverka såsom att öka vår kundbas och ta marknadsandelar, samt öka marginalerna och bli ännu effektivare.”

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22  e-post: anders.martinsson@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 770 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: Årsredovisning 2015 1.89 MB BE Group PR 160407 SV 82.7 KB
  |  Skriv ut sidan