BE Group logotype

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2014

27 mars 2015, 08:00

BE Groups årsredovisning för 2014 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på koncernens webbplats, www.begroup.com.

Lars Engström, tillförordnad VD och koncernchef konstaterar i sitt VD-ord att ”2014 blev ett besvärligt år för stålbranschen och för BE Group. Sett över året kunde varken efterfrågan eller stålpriser visa upp någon positiv trend. Samtidigt öppnar fusionen mellan SSAB och Rautaruukki för en förändrad konkurrenssituation som skapar möjligheter för oss som oberoende aktör att bryta ny mark med affärslösningar anpassade efter kundernas skiftande behov.”

Om utvecklingen 2015 skriver Lars Engström: ”Vår bedömning är att vi kommer att se en försiktig ökning i efterfrågan på våra marknader under 2015. Genom att tillföra våra kunder värden i form av ett brett sortiment, hög servicenivå, korta ledtider och hög leveranssäkerhet ser vi möjligheter att vinna ytterligare marknadsandelar.”

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från andra veckan i april och kan beställas via www.begroup.com eller på tel: 040-38 42 00.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01  e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Fil(er) för nedladdning: BE Group Årsredovisning 2014 3.90 MB BE Group PR 150327 SV 12.9 KB
  |  Skriv ut sidan