BE Group logotype

Finansiella rapporter

Arkiv

2016

17 mars 2017 BE Group publicerar årsredovisning för 2016
03 februari 2017 BE Group Q4 2016 - Volymtillväxt på huvudmarknaderna och förbättrat rörelseresultat
25 oktober 2016 BE Group Q3 2016 - Kraftigt förbättrat rörelseresultat
20 juli 2016 BE Group Q2 2016 - förbättrat resultat och fortsatt starkt kassaflöde
22 april 2016 BE Group Q1 2016 - starkt kassaflöde
10 februari 2016 BE Group bokslutskommuniké 2015 - ökat tonnage trots utmanande marknad

2015

07 april 2016 BE Group publicerar årsredovisning för 2015
22 oktober 2015 BE Group Q3 2015 - ökat tonnage i Sverige och Finland trots utmanande marknad
17 juli 2015 BE Group Q2 2015 - fortsatt positiv utveckling
28 april 2015 BE Group Q1 2015 - ökad omsättning och stigande dagliga utleveranser

2014

27 mars 2015 Årsredovisning 2014
05 februari 2015 BE Group bokslutskommuniké 2014 - positiv försäljningsutveckling under årets avslutning
23 oktober 2014 BE Group Q3 2014 - fortsatt utmanande marknad
16 juli 2014 BE Group Q2 2014 - lägre kostnader kompenserar lägre volymer
25 april 2014 BE Group Q1 2014 - förbättrat resultat och positiva efterfrågesignaler

2013

25 mars 2014 Årsredovisning 2013
05 februari 2014 BE Group bokslutskommuniké 2013 - förbättrat resultat under Q4 och nytt finansieringsavtal
22 oktober 2013 BE Group Q3 - ökning av rörelseresultatet och fortsatta förbättringar
17 juli 2013 BE Group Q2 - fortsatt positiva tecken
26 april 2013 BE Group Q1 - tecken på förbättrad efterfrågan

2012

26 mars 2013 Årsredovisning 2012
08 februari 2013 BE Group bokslutskommuniké 2012 - svag avslutning på året
24 oktober 2012 BE Group Q3 2012 - positivt rörelseresultat trots svag efterfrågan och kraftig prisnedgång
18 juli 2012 BE Group - minskad försäljning och förluster i CEE tynger Q2-resultatet
25 april 2012 BE Group - positiv marginaltrend under Q1

2011

27 mars 2012 Årsredovisning 2011
07 februari 2012 BE Group bokslutskommuniké 2011 - starkt kassaflöde under Q4
27 oktober 2011 BE Group Q3 2011 - beslut om lönsamhetsförbättrande åtgärder
14 juli 2011 Q2 2011 - Fortsatt tillväxt för BE Group
28 april 2011 Kraftig resultatförbättring för BE Group

2010

31 mars 2011 Årsredovisning 2010
09 februari 2011 Förbättrat resultat trots svag avslutning på året
22 oktober 2010 Tillväxt och resultatförbättring
15 juli 2010 Fortsatt försäljningsökning och kraftigt förbättrat rörelseresultat
27 april 2010 Ökande efterfrågan för BE Group

2009

29 mars 2010 Årsredovisning 2009
10 februari 2010 Stabiliserad efterfrågan och positivt kassaflöde
22 oktober 2009 Fortsatt starkt kassaflöde för BE Group
16 juli 2009 Starkt kassaflöde för BE Group
24 april 2009 BE Group visar försämrat resultat men ser stabilisering
09 april 2009 BE Groups årsredovisning för 2008 publiceras

2008

09 april 2009 Årsredovisning 2008
05 februari 2009 Bokslutskommuniké 2008
22 oktober 2008 Delårsrapport 1 januari-30 september 2008
17 juli 2008 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2008
23 april 2008 Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2008

2007

20 mars 2008 Årsredovisning 2007
05 februari 2008 Bokslutskommuniké 2007
26 oktober 2007 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007
18 juli 2007 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007
26 april 2007 Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2007

2006

15 april 2007 Årsredovisning 2006
08 februari 2007 Bokslutskommuniké 2006
30 oktober 2006 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006
30 augusti 2006 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006

2005

01 april 2006 Årsredovisning 2005
15 augusti 2005 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2005

2004

01 april 2005 Årsredovisning 2004
24 augusti 2004 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

2003

15 april 2004 Årsredovisning 2003
26 augusti 2003 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003
  |  Skriv ut sidan