BE Group logotype

Pressmeddelanden

BE Group publicerar årsredovisning för 2016

17 mars 2017, 08:30

BE Groups årsredovisning för 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på koncernens webbplats, www.begroup.com.
 
Anders Martinsson, VD och koncernchef, konstaterar i sitt VD-ord att ”När vi summerar 2016, konstaterar vi att det genomförts många förändringar och en starkare bas att bygga vår framtid på har skapats. Efter ett intensivt arbete under året och med flera utmanande år bakom oss, ser vi nu på framtiden med tillförsikt och stor nyfikenhet.”
 
Om utvecklingen 2016 skriver Anders Martinsson: ”Arbetet med att förbättra koncernens resultat fortgår inom många områden. På våra huvudmarknader spås en något växande marknad 2017. Prisuppgången för stålprodukter, som vi sett under året, har givit en mer hållbar situation. Redan införda och förväntade kommande handelshinder gör marknaden mer regional, vilket borde innebära en starkare prisutveckling. Vi arbetar vidare enligt plan och marknadsförutsättningarna är efter flera års negativ utveckling ljusare.”
 
Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22                e-post: anders.martinsson@begroup.com
 
Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75                e-post: daniel.faldt@begroup.com
  

Denna information är sådan information som BE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 08:30 CET. 

 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2016 omsatte koncernen 3,9 miljarder kr. BE Group har cirka 730 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Fil(er) för nedladdning: Årsredovisning 2016 2.19 MB BE Group PR 20170317 82.8 KB
  |  Skriv ut sidan