BE Group logotype

Pressmeddelanden

Avstämningsdag för sammanläggningen av bolagets aktier

11 maj 2016, 07:45

Vid årsstämman i BE Group AB (publ) den 28 april 2016 beslutades om sammanläggning av bolagets aktier, varvid 20 befintliga aktier ska läggas samman till en ny aktie (sammanläggning 1:20). Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.
 
Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara fredagen den 20 maj 2016, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är onsdagen den 18 maj 2016 och första dag för handel med sammanlagda aktier är torsdagen den 19 maj 2016.
 
Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i BE Group från och med den 19 maj 2016 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0008321921. Aktierna som erhålls genom sammanläggningen beräknas registreras på VP-konton måndagen den 23 maj 2016, dvs den första vardagen efter avstämningsdagen.
 
Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 13 010 124 aktier.
 
Vid frågor, vänligen kontakta:
Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com 
 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 770 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: PDF 22.8 KB
  |  Skriv ut sidan