BE Group logotype

Pressmeddelanden

BE Group avvecklar förlustkällor i Tjeckien och Slovakien

30 mars 2016, 07:45

Styrelsen i BE Group har fattat beslut om en omstrukturering av verksamheterna i Tjeckien och Slovakien. Omstruktureringen är ett led i koncernens arbete med att förbättra lönsamheten samt fokusera på huvudmarknaderna i Sverige, Finland och Baltikum.

Marknaden i Tjeckien och Slovakien har under flera år utvecklats negativt och trots att flera åtgärder tagits för att nå lönsamhet har bolagen fortsatt varit förlustbringande. Omsättningen på dessa marknader var 382 MSEK under 2015 och rörelseresultatet uppgick till -32 MSEK varav engångsposter -20 MSEK.

Mot denna bakgrund och rådande svaga marknadsutsikter har BE Group beslutat att lägga ner verksamheten i Slovakien samt upphöra med försäljning av plåt och aluminium på den Tjeckiska marknaden. Engångskostnaderna bedöms uppgå till 45 MSEK varav 10 MSEK är kassaflödespåverkande. Kostnaderna kommer belasta resultatet för innevarande år. En uppdaterad bedömning kommer ges i samband med att resultatet för det första kvartalet publiceras.

Den lönsamma verksamheten i Prerov, Tjeckien, som framgångsrikt förser marknaden med kapat stångmaterial berörs inte av beslutet.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22  e-post: anders.martinsson@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 770 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: PDF 22.9 KB
  |  Skriv ut sidan