BE Group logotype

Pressmeddelanden

Ändring av antal aktier och röster i BE Group

31 juli 2015, 08:30

Till följd av den nyemission som styrelsen för BE Group AB (publ) (“BE Group”) beslutat om och som godkänts av årsstämman 2015, har antalet aktier och röster i BE Group ökat med 185 474 367. Per den 31 juli 2015 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget därmed till 260 202 495.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 750 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: BE Group PR 150731 SV 12.1 KB
  |  Skriv ut sidan