BE Group logotype

Pressmeddelanden

BE Group Q2 2015 - fortsatt positiv utveckling

17 juli 2015, 07:45
  • Nettoomsättningen minskade med 1 procent i jämförelse med samma period föregående år och uppgick till 1 104 MSEK (1 112).
  • De två största affärsområdena Sverige och Finland ökade nettoomsättningen med 2 respektive 4 procent.
  • Rörelseresultatet förbättrades till 10 MSEK (3).
  • Resultat efter skatt uppgick till -13 MSEK (-7).
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,12 SEK (-0,10).

BE Groups tf VD och koncernchef Lars Engström kommenterar rapporten:

”Den positiva utvecklingen från första kvartalet med ökat tonnage och förbättrad nettoomsättning på våra huvudmarknader har fortsatt även under det andra kvartalet. Det är viktigt att vi växer på de svenska och finska marknaderna då affärsområdena sammanlagt svarar för cirka 85 procent av koncernens försäljning och tillväxt är centralt för bättre lönsamhet. Samtidigt är utvecklingen på marknaderna i Tjeckien och Slovakien utmanande, vilket tillsammans med lägre stålpriser gör att omsättningen minskade något jämfört med samma period förra året

Förflyttningen mot en ökad andel försäljning i Sverige och Finland gör också att bruttomarginalen stiger, upp till 13,1 procent från 12,3 procent samma period förra året. Detta tillsammans med fortsatta effektiviseringar inom Övriga enheter, gör att vi redovisar ett förbättrat resultat för perioden.

Parallellt med ökade försäljningsinsatser har vi även fått vår nya finansiella struktur på plats. Den genomförda nyemissionen övertecknades och tillförde koncernen 244 MSEK. Samtidigt undertecknade vi ett nytt treårigt kreditavtal med en total facilitet om 1 000 MSEK.

När Anders Martinsson tillträder som ny VD och koncernchef den 3 augusti, är det med målsättningen att fortsätta utveckla BE Groups position som en viktig och uppskattad partner till bygg- och verkstadsindustrin, med tydligt fokus på marknadssatsningar.

Beaktat den säsongsmässiga nedgången under semesterperioden ser vi slutligen ingen signifikant förändring av efterfrågan framöver.”

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01  e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

Idag, klockan 09:00, kommenterar Lars Engström och Andreas Karlsson utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för de som önskar ställa frågor i samband med presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://edge.media-server.com/m/p/zdgcjii5

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:

Sverige:   +46 8 505 564 74
Storbritannien:  +44 20 336 453 74
USA:   +1 855 753 22 30

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 750 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: BE Group Q2 15 SV 759 KB BE Group PR 150717 SV 19.5 KB
  |  Skriv ut sidan