BE Group logotype

Pressmeddelanden

BE Group Q1 2015 - ökad omsättning och stigande dagliga utleveranser

28 april 2015, 07:45
  • Nettoomsättningen ökade med 2 procent i jämförelse med samma period föregående år och uppgick till 1 104 MSEK (1 083).
  • Det utlevererade tonnaget och nettoomsättningen inom både affärsområde Sverige och Finland ökade i jämförelse med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet minskade till 10 MSEK (13).
  • Resultat efter skatt förbättrades till 0 MSEK (-5).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,10).
  • Anders Martinsson har, efter rapportperiodens slut, utsetts till ny VD och koncernchef.
  • Styrelsen har, efter rapportperiodens slut, föreslagit en företrädesemission om cirka 250 MSEK för årsstämmans godkännande. Emissionen är fullt säkerställd.
  • Ett nytt treårigt kreditavtal, där den totala faciliteten uppgår till 1 000 MSEK, har undertecknats med nuvarande banker.

BE Groups tf VD och koncernchef Lars Engström kommenterar rapporten:

”Det känns tillfredsställande att kunna visa såväl ökad nettoomsättning som stigande trend för dagligt utlevererat tonnage under årets första kvartal. Även om det finns mer att önska kring marknadssituationen, är det tydliga bevis för att vi lyckats i vår försäljningssatsning och att BE Group är en uppskattad partner på ståldistributionsmarknaden.

Tydligast är förbättringen på marknaderna i Sverige och Finland, som tillsammans står för 85 procent av vår försäljning. Här ökade både nettoomsättning och tonnage. Bruttomarginalen har förbättrats jämfört med föregående kvartal och är, liksom rörelseresultatet, i nivå med föregående år. Det krävs dock ytterligare förbättringar för att nivån ska vara tillfredsställande. Omkostnadsökningen i jämförelse med föregående år är en följd av valutaeffekter.

Vi är också på god väg att få en bra finansiell struktur på plats, dels genom den fullt säkerställda företrädesemissionen på cirka 250 MSEK som styrelsen föreslagit stämman och dels genom det nya treåriga kreditavtalet. Det kommer att ge oss en stark balansräkning och min efterträdare Anders Martinsson, som tillträder den 3 augusti, goda möjligheter att utveckla bolaget.

Bedömningen inför årets fortsättning är att efterfrågan på våra marknader ökar något.”

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01  e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

Idag, klockan 14:00, kommenterar Lars Engström och Andreas Karlsson utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för de som önskar ställa frågor i samband med presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://edge.media-server.com/m/p/d9cm94im

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:

Sverige: +46 (0)8 505 56 474
Storbritannien: +44 (0)203 364 53 74
USA: +1 855 753 22 30

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 750 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: BE Group Q1 15 SV 734 KB BE Group PR 150428 SV 19.7 KB
  |  Skriv ut sidan