BE Group logotype

Pressmeddelanden

BE Group genomför företrädesemission på cirka 250 Mkr

07 april 2015, 11:00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Läs mer på http://investors.begroup.com/d/20150407SV

  |  Skriv ut sidan