BE Group logotype

Pressmeddelanden

Ändrat datum för BE Groups Q1 rapport

06 mars 2015, 08:30

Som tidigare kommunicerats kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till nyemission på årsstämman den 7 maj 2015. Med anledning av detta tidigareläggs publiceringen av rapporten för det första kvartalet till den 28 april 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01  e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Fil(er) för nedladdning: BE_Group_PR_150306_SV 11.9 KB
  |  Skriv ut sidan