BE Group logotype

Pressmeddelanden

Förändring av BE Groups styrelse

04 mars 2015, 08:00

Styrelsens ordförande Anders Ullberg har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2015. Valberedningen föreslår därför stämman att till ny ordförande utses Petter Stillström, VD för AB Traction som är BE Groups största ägare med 17% av kapital och röster. Petter Stillström har varit ledamot i BE Groups styrelse sedan 2012.

I övrigt föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Roger Bergqvist, Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson och Jörgen Zahlin.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Bengt Stillström, ordförande i valberedningen
Tel: 070-440 40 99

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Fil(er) för nedladdning: BE_Group_PR_150304_SV 12.4 KB
  |  Skriv ut sidan