">BE Group
BE Group logotype

Finansiell statistik

Här finner du information om BE Groups finansiella utveckling för helår och kvartal.

Du kan själv välja hur du vill att informationen skall presenteras - i interaktiva diagram, tabeller eller MS Excelformat. I diagramfunktionen kan du lättare se trender och jämföra olika nyckeltal med varandra. Uppdatering sker löpande kvartalsvis.Finansiell historik

BE Group har ändrat sin organisationsstruktur från och med april 2016 och det har påverkat rapporteringen av segmenten. I maj 2016 genomförde företaget en sammanläggning av aktier 20:1 som påverkade antalet aktier. Informationen i nedanstående fil är baserad på den tidigare organisationsstrukturen och antalet aktier innan sammanläggningen genomfördes. Denna fil kommer därför inte att uppdateras.

>>Ladda ner finansiell historik (Excel)

  |  Skriv ut sidan