BE Group logotype

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 31 mars 2017      
Aktieägande per land     Andel av aktiekapitalet
Sverige     90,2%
Övriga länder     9,8%
Totalt     100%
   
Fördelning fysiska och juridiska personer     Andel av aktiekapitalet
Fysiska personer     28,6%
Juridiska personer     71,4%
Totalt     100%
   
Antal aktier per ägare Antal ägare Antal aktier Andel av aktiekapitalet
1 - 500 5 122 539 386 4,2%
501 - 1 000 570 422 532 3,3%
1 001 - 5 000 621 1 348 472 10,4%
5 001 - 10 000 84 603 052 4,6%
10 001 - 15 000 29 353 078 2,7%
15 001 - 20 000 23 408 045 3,1%
20 001 - 60 9 335 559 71,8%
TOTALT 6 509 13 010 124 100%
Källa: Euroclear Sweden AB
  |  Skriv ut sidan