BE Group logotype

Största aktieägare

Största aktieägarna 31 mars 2017    
Namn Antal aktier %
AB TRACTION 2 585 946 19,9
Swedbank Robur fonder 931 337 7,2
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 838 124 5,7
THE PURE CIRCLE AB 642 285 4,9
Catella Fondförvaltning 530 061 3,3
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 254 736 2,0
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 230 601 1,8
FÖRVALTNINGS AB GRÖTLINGBOUDD 223 563 1,7
SWEDBANK FÖRSÄKRING 177 309 1,5
OLD MUTUAL INTERNATIONAL IOM LTD 151 716 1,3
RIDDERSTRÅLE, CARL-ERIK 145 846 1,2
SEB S.A. CLIENT ASSETS UCITS. 140 011 1,2
CBNY-NORGES BANK 139 954 1,2
COELI WEALTH MANAGEMENT AB 125 263 1,1
ENGSTRÖM, GERALD 125 000 1,1
FÖRVALTNINGS AB SYSNEUDD 113 688 1,0
HANDELSBANKEN LIV 113 103 1,0
TASTSINN AB 100 000 0,9
SKANDIA, FÖRSÄKRINGS 98 272 0,8
Nordea Investment Funds 86 221 0,8
SEB STOCK - ISK ACC FOR SWEDISH, CLIENTS AT SEBL 80 000 0,6
SVEDULF FASTIGHETS AB 80 000 0,6
SVEDULF FÖRVALTNING AB 80 000 0,6
CLEMENTZ, TORBJÖRN 68 293 0,5
Handelsbanken fonder 64 150 0,5
SUMMA, 25 STÖRSTA ÄGARNA 8 125 479 62,1
SUMMA, ÖVRIGA 4 884 645 37,9
TOTALT ANTAL AKTIER 13 010 124 100
   
Källa: Euroclear Sweden AB
  |  Skriv ut sidan