BE Group logotype

Finansiell rapportering och information

BE Group ger löpande marknaden information om bolagets utveckling och finansiella ställning. BE Groups ambition är att tillämpa öppenhet, saklighet och hög servicegrad i den finansiella rapporteringen för att utveckla förtroendet för bolaget på marknaden och stärka intresset för BE Group-aktien hos befintliga och potentiella investerare.

BE Group lämnar regelbundet finansiell information på svenska och engelska. På BE Groups hemsida finns all publicerad information om koncernens utveckling, övrig information till aktiemarknaden och andra viktiga data.

  |  Skriv ut sidan