BE Group logotype

VD och koncernledning

VD och koncernledning

VD och koncernchefen ansvarar för bolagets affärsmässiga, strategiska och finansiella utveckling och leder och koordinerar den dagliga verksamheten i linje med styrelsens riktlinjer och beslut. VD och koncernchefen utser också medlemmarna i koncernledningen efter avstämning med styrelsens ordförande. Koncernledningen består av fyra personer: VD och koncernchef, ekonomi- och finansdirektör, Executive Director och Inköpsdirektör.

  |  Skriv ut sidan